Drava Life slikovnice za djecu

Facebook stranica Drava Life donosi vam dvije prekrasne i besplatne slikovnice za djecu Čigre – prijatelji u nevolji i Bregunica sa prekrasnim ilustracijama ilustratorice Petre Pletikos.