Advent u Beču

Turistička agencija Kompas organizira Advent u Beču putovanje autobusom
posjet dvorcu Belvedere, razgledavanje centra grada, Ring , opera, Gradska vijećnica, Trg Marije Terezije, parlament, Katedrala sv. Stjepana, Hofburg, Christkindlmarktu…

Program putovanja, cijene i rezervacije možete pronaći na kompas.hr.